Tagalog Christian Praise Song | "Mahal Ko, Pakihintay Ako"

I

Sa ibabaw ng mga puno, umaakyat sa payapang buwan.

Bilang mahal ko, marikit at maganda.

O mahal ko, nasaan Ka?

Ngayon ako'y lumuluha. Naririnig Mo ba akong umiiyak?

Ikaw ang Siyang sa aki'y nagmamahal.

Ikaw ang Siyang sa aki'y kumakalinga.

Ikaw ang Siyang sa aki'y nag-iisip lagi.

Ikaw ang Siyang nagpapahalaga sa aking buhay.

Buwan, balik sa kabilang panig ng papawirin.

Huwag mong paghintayin ang mahal ko nang matagal.

Pakisabi sa Kanya na nangungulila ako sa Kanya.

Huwag kalimutang dalhin ang aking pagmamahal,

dalhin ang aking pagmamahal.

II

Mailap na mga gansang magkakapareha, lumilipad sa malayo.

Dadalhin ba nila pabalik ang wika mula sa aking mahal?

O, pakiusap pahiramin ako ng inyong mga pakpak.

Makalilipad ako pabalik sa aking mainit na sariling bayan.

Susuklian ko ang pag-aalala ng aking minamahal.

Nais kong sabihin sa Kanya: Huwag Kang malungkot!

Ibibigay ko sa Iyo ang sagot na ikinasisiya Mo.

Upang hindi masayang ang Iyong mga pagsisikap.

Gaano ko kanais na ako'y lumaki na agad,

upang lumaya sa buhay na masakit at pagala-gala.

O mahal ko, pakihintay ako.

Lilipad akong palayo sa luho ng mundong ito.

Susuklian ko ang pag-aalala ng aking mahal.

Nais kong sabihin sa Kanya: Huwag Kang malungkot!

Ibibigay ko sa Iyo ang sagot na ikinasisiya Mo.

Upang hindi masayang ang Iyong mga pagsisikap.

Gaano ko kanais na ako’y lumaki na agad.

 

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

 

Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ang mga aktor na lumilitaw sa produksyong ito ay gumaganap sa isang hindi pangkalakal na basehan, at hindi binayaran sa anumang paraan. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messenger