Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Tagalog Music Video | Lahat ng Bansa at Lahat ng Bayan Purihin ang Makapangyarihang Diyos

Serye ng mga Music Video 1590  2018-02-15

Tagalog Music Video | Lahat ng Bansa at Lahat ng Bayan Purihin ang Makapangyarihang Diyos

 

Ang Diyos na nagkatawang tao ay Diyos na Makapangyarihan,

nagpapalabas ng katotohanan tao’y dinadalisay at hinahatulan.

Ngayo’y nanaig ang Diyos mula sa impluwensiya ni Satanas,

nanlupig at nagkamit ng bayan.

Pinupuri namin ang Diyos, Marunong at Makapangyarihan,

si Satanas ay talunan.

Purihin ang Diyos na may matuwid na kalooban,

nabunyag nang lubusan.

Lahat ay purihin ang Diyos na Makapangyarihan,

Diyos na kaibig-ibig at praktikal.

Pinupuri namin ang Diyos na mapagpakumbaba’t

nakatago’t talagang kamahal-mahal.

Purihin Ka, Diyos na Makapangyarihan (Purihin ang Diyos)!

Ang lahat ay purihin Ka (purihin Ka)!

Purihin Ka, Diyos na Makapangyarihan! Ang lahat ay purihin Ka!

 

Bawat bansa purihin ang Makapangyarihang Diyos;

lahat ng bansa at lahat ng bayan,

purihin ang Makapangyarihang Diyos (lahat ay magpuri sa Diyos),

umaawit at sumasayaw upang purihin ang Makapangyarihang Diyos.

Ang alon ng karagatan lahat ay pinupuri

ang Makapangyarihang Diyos (lahat ay magpuri sa Diyos),

mga ibon sa kalangitan lahat ay pinupuri

ang Makapangyarihang Diyos,

buong sansinukob ay pinupuri ang Makapangyarihang Diyos.

Bawa’t nilikha ay naparito upang magpuri

sa Makapangyarihang Diyos.

Purihin Ka, Diyos na Makapangyarihan! Ang lahat ay purihin Ka!

Lahat ng bansa at lahat ng bayan ay naparito upang purihin Ka!

Purihin Ka, Diyos na Makapangyarihan

(purihin Ka, Diyos na Makapangyarihan)!

Ang lahat ay purihin Ka (ang lahat ay purihin Ka)!

Lahat ng bansa at lahat ng bayan ay naparito upang purihin Ka!

Purihin Ka (purihin Ka)! Purihin ang Makapangyarihang Diyos!

mula sa Sundan ang Kordero at Umawit ng Bagong mga Awit

 

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

 

Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ang mga aktor na lumilitaw sa produksyong ito ay gumaganap sa isang hindi pangkalakal na basehan, at hindi binayaran sa anumang paraan. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.