Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Purihin ang Diyos na Nagbalik nang Matagumpay"

Mga Video ng mga Himno 64  2020-02-20

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Purihin ang Diyos na Nagbalik nang Matagumpay"

I

Sa anim na libong taon ng gawain Niya,

naipakita ng Diyos ang marami Niyang gawa,

mga gawa sa paglupig kay Satanas

at pagligtas sa buong sangkatauhan.

Hinahayaan ng Diyos lahat sa langit,

lahat ng bagay sa lupa, sa dagat,

hinahayaan Niya lahat ng nilalang na makita

ang gawa Niya't kapangyarihang walang-kapantay.

Sa pagkatalo ni Satanas, kita ng tao gawa ng Diyos.

Kaya't Siya'y pinupuri at itinataas Kanyang karunungan.

Hayaan lahat sa lupa, lahat sa langit,

lahat sa ilalim ng dagat luwalhatiin Siya, luwalhatiin Siya!

Hayaang lahat magpuri,

purihin Kanyang dakilang kapangyarihan.

Lahat magpuri sa Kanyang gawa,

isigaw ang banal Niyang ngalan,

isigaw ang banal Niyang ngalan!

II

Gayong papuri'y patunay ng pagkatalo ni Satanas,

patunay na nalupig ng Diyos Kanyang kaaway.

Gayong papuri'y patunay ng pagligtas Niya sa bawat isa,

niligtas ang nilikha Niyang sangkatauhan.

Lahat ng nilalang nagpupuri, tinalo Niya Kanyang kalaban.

Pumasok Siyang may tagumpay,

Siya'y dakilang Haring nagwawagi!

Hayaan lahat sa lupa, lahat sa langit,

lahat sa ilalim ng dagat luwalhatiin Siya, luwalhatiin Siya!

Hayaang lahat magpuri,

purihin Kanyang dakilang kapangyarihan.

Lahat magpuri sa Kanyang gawa,

isigaw ang banal Niyang ngalan,

isigaw ang banal Niyang ngalan!

III

Sa pagkatalo ni Satanas, kita ng tao gawa ng Diyos.

Kaya't Siya'y pinupuri at itinataas Kanyang karunungan.

Hayaan lahat sa lupa, lahat sa langit,

lahat sa ilalim ng dagat luwalhatiin Siya, luwalhatiin Siya!

Hayaang purihin ng lahat ang Kanyang kapangyarihan

at mga dakila N'yang gawa.

Isigaw ang banal Niyang ngalan,

banal ang ngalan N'ya!

Hayaan lahat sa lupa, lahat sa langit,

lahat sa ilalim ng dagat luwalhatiin Siya, luwalhatiin Siya!

Hayaang lahat magpuri, purihin Kanyang kapangyarihan.

Lahat magpuri sa Kanyang gawa,

isigaw ang banal Niyang ngalan,

isigaw ang banal Niyang ngalan!

mula sa Sumunod sa Cordero@at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messenger