Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Tagalog Christian Music Video | "Purihin ang Diyos Nang Buo ang Puso"

Serye ng mga Music Video 4541  2019-11-04

Tagalog Christian Music Video | "Purihin ang Diyos Nang Buo ang Puso"

I

Kung nais mong purihin ang Diyos,

kumanta nang malakas hangga't kaya mo.

Kung nais mong sumayaw, tumayo at sumayaw.

Kung nais mong kaini’t inumin ang mga salita ng Diyos,

kaini’t inumin ang mga ito.

Kung nais mong manalangin, manalangin ka.

Isipin ang Diyos, manalangin-magbasa at magbahagi,

magbulay, pagnilayan at hanapin ang Diyos nang higit pa.

Makulay ang buhay ng iglesia,

ang papuri ay maaaring may maraming anyo.

Sa pamumuhay sa mga salita ng Diyos araw-araw,

makikita ang kagandahan ng Diyos.

Ang pagpupuri sa Diyos ay nagpapalaya sa puso,

walang mga tuntunin o pagpipigil.

Sa totoong papuri may kasiyahan,

at kapayapaan at kagalakan.

Ang pamumuhay sa presensiya ng Diyos,

nagdudulot ng kagalakang walang kaparis,

totoong maligaya tayo.

II

Nagtipon-tipon upang matamasa ang mga salita ng Diyos,

matatamo natin ang gawain ng Banal na Espiritu.

Sa pagbabahagi sa katotohana't karanasan,

natatamasa natin mga pagpapala ng Diyos.

Ang pagsamba sa Diyos na may puso

at katapatan ay ang buhay ng kaharian.

Tayong lahat ay tao ng kaharian ng Diyos,

nagtataglay ng pusong totoong mapagmahal sa Diyos.

Sa buhay sa iglesia,

natatamasa natin ang mga salita ng Diyos

at nauunawaan ang katotohanan.

Sa pagtanggal ng kasamaan at pagiging bago,

nagpapasalamat sa Diyos at sa ating puso’y pinupuri Siya.

Sa paghatol ay nagiging dalisay tayo,

nararanasan tunay na pag-ibig ng Diyos.

Sa nakikitang kadakilaan ng kaligtasan ng Diyos,

nagpapasalamat’ nagpupuri tayo sa Diyos.

Mga kapatid, hindi madali sa ating magkatipun-tipon

upang purihin ang Diyos.

Ang masigasig na pagpigil

ng malaking pulang dragon ay lubhang mapoot.

III

Napagdusahan natin ang pag-uusig at kahirapan,

naranasang lahat na maaaring maranasan sa buhay.

Walang nakagiba sa ating paninindigan,

ito’y lubos na mula sa pag-ibig ng Diyos.

Ang maselang halagang binayad ng Diyos

para sa ating kaligtasa’y hindi masusukat.

Ang Diyos ay nabubuhay kasama natin,

nabubuhay Siyang kaagapay natin.

Itong magandang panahon,

itong magandang buhay, ito’y hindi malilimutan.

Mahal natin ang Diyos,

mahal natin ang Diyos magpakailanman,

tayo’y aawit ng papuri sa Kanya.

Mahal natin ang Diyos,

mahal natin ang Diyos magpakailanman,

tayo’y aawit ng papuri sa Kanya.

Tayo’y aawit ng papuri sa Kanya.

Tayo’y aawit ng papuri sa Kanya magpakailanman.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ang mga aktor na lumilitaw sa produksyong ito ay gumaganap sa isang hindi pangkalakal na basehan, at hindi binayaran sa anumang paraan. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.