Christian Praise Song | "Purihin ang Bagong Buhay" | A Cappella

Hallelujah! Almighty God! We thank You and praise You!

Hallelujah! Almighty God! We forever worship You!

Christ has appeared in the last days,

His words judge, cleanse and change us,

leading us on the right path,

I live a new life of loving God.

It’s wonderful to understand the truth,

corrupt no more, I am set free.

My wrong conceptions all are gone,

and rebellion is no longer in me.

No longer to wander, no longer to suffer.

My spirit has been set free, and I sing in praise of God.

I sing in praise of God.

God’s love is true and precious,

leading us on life’s bright path.

I’ve tasted a love so sweet, I will love God forever.

Brothers, sisters join together,

side by side, together as one.

With one heart and one mind,

we serve Him and sing His praises.

Who could not voice his heart?

Who could not voice his love?

You dance and give praise to God,

I clap my hands beside you.

I clap my hands beside you.

Our songs are full of love for God,

by Almighty God we are renewed.

Our corrupt old life is gone,

it’s a joy to live before God!

Practicing truth sets us free;

fulfill our duties and bring God glory.

His people enjoy new life,

we love God and live in the light.

We’ve broken the bonds of the world,

we’ve broken the bonds of family,

we’ve broken the bonds of the flesh.

How sweet it is to love each other!

How sweet it is to love each other!

from Follow the Lamb and Sing New Songs


Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.


Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messenger