Aleluya! Salamat at papuri sa ‘Yo!

Aleluya! Salamat at papuri sa Iyo, Makapangyarihang D’yos!


Kristo ng huling mga araw ay nagpakita, gumagawa at nangungusap sa tao.

Salita N’ya’y humahatol, dumadalisay, umaakay sa tamang pamumuhay.

Salita ng D’yos sa’ki’y bumago,

kaya ako ay may bagong buhay ng pagpupuri sa D’yos. (Aleluya!)

Sakit at kalituha’y wala na; pinalaya ang espiritu at umaawit. (Aleluya!)

Kaybuting maunawaan ang katotohanan. Daíg ang laman, kaylaya ko! (D’yos ay purihin!)

Mga paniwala’t ‘di pagkaunawa ay wala na, masuwaying disposisyon ko ay nabago.

Lumalakad ako sa daang maliwanag ng pantaong buhay; Pag-ibig ng D’yos ay napakahalaga at tunay na tunay! (D’yos ay purihin!)

D’yos ay ‘tinataas pag lasap pag-ibig N’ya.

Natikman ko na pag-ibig ng D’yos at kailanman ay ‘di na muling iiwan ang D’yos.


Mga kapatiran, sama-sama, walang mga balakid o distansiya.

Tulung-tulong, sa iglesya’y naglilingkod, isang puso’t isip, umaawit na masaya.

Ang awitan ay punô ng pag-ibig sa D’yos. Tayo’y umaawit nang buong-puso.

Ang praktikal na Dyos ay pinabago at binago tayo, pinabago at binago tayo tungo sa isang bagong tao.

Sinong ‘di naghahayag ng paggiliw sa kanyang puso? Sinong ‘di naghahayag ng pag-ibig sa kanyang puso?

Sumayaw ka upang purihin ang D’yos, ako’y papalakpak.

Pasanin ng mundo, pamilya’t laman, nadáíg natin; nagmamahalan tayo, kaytamis!

Dating buhay kailanman ay‘di na babalik, at isang gintong panahon ay darating! Gintong panahon ay darating!


Kaysarap gawin ang tungkuli’t magpatotoo; sama-sama sa katotohanan, napalaya at malayà.

Bayan ng D’yos lasap bagong buhay; ang maningning na pantaong buhay ay kumakaway sa akin. (O)

Kaysarap gawin ang tungkuli’t magpatotoo; sama-sama sa katotohanan, napalaya at malayà.

Bayan ng D’yos lasap bagong buhay; ang maningning na pantaong buhay ay kumakaway sa akin.

Sasambahin ko ang D’yos na praktikal magpakailanman!

Aleluya!

mula sa Sundan ang Kordero at Umawit ng Bagong mga Awit


Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.


Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ang mga aktor na lumilitaw sa produksyong ito ay gumaganap sa isang hindi pangkalakal na basehan, at hindi binayaran sa anumang paraan. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messenger