Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Tagalog Christian Movie Extract 1 From "Pananampalataya sa Diyos 2 – Nang Bumagsak ang Simbahan": Ano ang Ibig Sabihin ng Panginoon sa "Idalangin Ninyo ang sa Inyo’y Nagsisiusig"?

Mga Movie Clip 1420  2019-10-05
Panoorin ang Buong Pelikula
Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messenger