Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Tagalog Christian Movie Extract 1 From "Pananampalataya sa Diyos 2 – Nang Bumagsak ang Simbahan": Ano ang Ibig Sabihin ng Panginoon sa "Idalangin Ninyo ang sa Inyo’y Nagsisiusig"?

Mga Movie Clip 1420  2019-10-05
Panoorin ang Buong Pelikula
Ngayon nagsimula na ang malalaking sakuna. Paano natin masasalubong ang pagbabalik ng Panginoon at magkaroon ng pagkakataong matamo ang proteksyon ng Diyos? Makipag-ugnayan sa amin ngayon upang mahanap ang paraan.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messenger