Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Mga Prinsipyo sa Paghahanap ng Tunay na Daan"

Mga Video ng mga Himno 30  2020-02-23

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Mga Prinsipyo sa Paghahanap ng Tunay na Daan"

I

Tunay na daan ay ipinapakita

ng anong mga pangunahing prinsipyo?

Tingnan kung Espiritu'y gumagawa,

kung katotohana'y inihahayag;

tingnan kung sinong pinatotohana't

anong dulot nito sa'yo.

Paniniwala sa Diyos ay sa Espiritu din.

Pananalig sa naging-taong Diyos ay pananalig na

Siya'ng kumakatawan sa Espiritu ng Diyos,

Siya'ng Espiritu ng Diyos

na kumukuha sa anyo ng katawang-tao,

Siya ang Salita na ngayo'y naging katawang-tao na.

II

Dapat ding tingnan mo kung katotohana'y nasa daang ito.

Katotohanan, na normal na disposisyon ng buhay ng tao,

normal na katinuan, kabatiran, karunungan

at pangunahing kaalaman ng pagiging tao.

Katotohanan, na inilaan ng Diyos para sa tao mula pa sa paglikha.

Ang daan ba ay tungo sa normal na buhay?

Katotohanan ba nito'y hiling sa tao

na ipamuhay ang normal na pagkatao?

Praktikal ba at napapanahon?

Kung may katotohanan sa daang ito,

magiging tunay ang karanasan ng tao,

pagkatao't katinuan nila'y magiging ganap,

espirituwal at pisikal na buhay nila ay magiging mas maayos,

mga emosyon nila'y mas normal.

III

May isa pang tuntunin para matukoy ang daang tunay.

Napalago ba ng daang ito ang kaalaman ng tao sa Diyos?

Dapat pukawin ng katotohanan ang pag-ibig sa Diyos

sa puso ng tao

at mas ilapit ang tao sa presensya N'ya.

Realidad ang dulot ng katotohanan,

nagbibigay ng mga panustos ng buhay.

Hanapin ang mga prinsipyong ito at

hanapin ang daang tunay, ang daang tunay.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messenger