Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Tagalog Christian Song | "Dapat Mong Tiyakin na Patahimikin ang Puso Mo sa Harap ng Diyos"

Mga Video ng mga Himno 40  2020-02-05

Tagalog Christian Song | "Dapat Mong Tiyakin na Patahimikin ang Puso Mo sa Harap ng Diyos"

I

Ang pusong tunay na tahimik sa harap ng Diyos

ay di magagambala ng anuman sa mundo,

kahit ng tao, pangyayari o bagay;

maging tahimik sa harap ng Diyos.

Lahat ng negatibo'y nawawala,

ito ma’y pagkaintindi o masamang isip, pilosopiya, maling ugnayan sa tao;

pumayapa sa harap ng Diyos.

Tumahimik sa harap Niya, namnamin ang Kanyang salita,

umawit ng himno at purihin ang Kanyang pangalan.

Bigyan mo Siya ng pagkakataong gumawa sa'yo;

gusto Niya'y maperpekto ka.

Sumunod sa gabay ng Banal na Espiritu

at mamuhay sa harap ng Diyos, sa gayon mabibigyang-kaluguran mo Siya.

Maging tahimik sa harap Niya.

II

Yamang ikaw ay laging nagninilay sa salita ng Diyos,

ang iyong puso'y lumalapit sa Kanya,

pinupuno ka nito ng lahat ng Kanyang tunay na salita.

Ang mga positibong bagay ay hindi nagbibigay ng puwang para sa mga lumang pag-iisip at ginagawa.

Huwag ng magtuon ng pansin sa negatibo;

hindi na kailangang magpakahirap at kontrolin ang mga ito.

Mamuhay sa Kanyang salita at mas makipagtalastasan sa Kanya.

Maliwanagan at pagliwanagin ka ng Kanyang Espiritu.

Habang ito'y iyong ginagawa,

ang iyong paniwala at pagmamataas ay mawawala.

At malalaman mo kung paano ibigay ang lahat,

magmahal at bigyang-kaluguran ang Diyos,

hindi namamalayang nakakalimutan ang lahat ng bagay na labas sa Kanya.

III

Tumahimik sa harap Niya, namnamin ang Kanyang mga salita,

umawit ng himno at purihin ang Kanyang pangalan.

Bigyan mo Siya ng pagkakataong gumawa sa'yo;

gusto Niya'y maperpekto ka.

Ang gusto Niya'y mapasa-Kanya ang 'yong puso;

inaantig ng Kanyang Espiritu ang iyong puso.

Sumunod sa gabay ng Banal na Espiritu

at mamuhay sa harap ng Diyos, sa gayon mabibigyang-kaluguran mo Siya.

Maging tahimik sa harap Niya.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.