Disidido Akong Sundin ang Diyos


Tinangan nang matagal ang pananalig,

nakita ngayon ang liwanag.

Dumanas ng tagumpay, kabiguan, pag-uusig at kahirapan.

Tinanggihan ng mundo; nilayuan ng mga mahal ko.

Maraming gabing nanatiling gising at nanalangin?

Ligaya at kalungkutan, damit na basa ng luha.

Naglilibot araw-araw, walang lugar na pahingahan.

Kalayaan, isa lang paimbabaw, karapatang pantao’y di umiiral?

Matinding galit kay Satanas!

Inaasam ang pagkuha ni Cristo ng kapangyarihan!

Itong mundo, madilim at masama,

mas ninanais ko ang liwanag ng buhay.

Si Cristo ang katotohanan, daan, at buhay.

Nagpasya ako na sundin Siya.

Itong mundo, madilim at masama,

mas ninanais ko ang liwanag ng buhay.

Si Cristo ang katotohanan, daan, at buhay.

Nagpasya ako na sundin Siya.


Pinatamaan ng Diyos ang mga pastol;

nagkaroon ng kapighatian.

Madilim na ulap bumaba, may sindak kahit saan.

Sa kamay ng diyablo’y nabitag, na halos siyang ikamatay.

Kaluwagan sa salita ng Diyos, puso ko’y pinalakas.

Inabot lahat ng hirap, alam ko Diyos ay pag-ibig.

Pinamamahalaan ng Diyos ang lahat, ngunit pananalig ay salat.

Pagsubok ng maapoy na lawa, ako’y maraming ani rito.

Basang-basa ko si Satanas, galit sa malaking pulang dragon.

Pulang dragon, malupit at masama,

mga tao’y nilamon at pinasama.

Katotohana’t buhay, di madaling matamo;

mamahalin ko ang Diyos, at pasasayahin ko.

Pulang dragon, malupit at masama,

mga tao’y nilamon at pinasama.

Katotohana’t buhay, di madaling matamo;

mamahalin ko ang Diyos at pasasayahin ko.


Iniisip ang gawa ng Diyos, dama ko ang kabaitan ng Diyos.

Tinatanggap paghatol ng Diyos, disposisyon ay binabago.

Masakit na pagkastigo, mas nakilala ko ang Diyos.

Isang karangalan ang sundin ang Makapangyarihang Diyos.

Paggugol para sa tunay na Diyos, guminhawa ang puso ko.

Tapat na ginawa ang tungkulin, nalulugod sa kapaitan.

Ang buhay ay maikli, isang kisap-mata;

masaya ang Diyos na mapagmahal.

Pinagpalang maglingkod sa Diyos, wala na akong mahihiling pa.

Ang Makapangyarihang Diyos ang nagliligtas sa akin.

Siyang nagbibigay ng tunay na buhay.

Natupad ko ang pinakaaasam. Magpapatuloy ako sa pagtakbo.

Ang Makapangyarihang Diyos na nagliligtas sa akin.

Siyang nagbibigay ng tunay na buhay.

Natupad ko ang pinakaaasam. Magpapatuloy ako sa pagtakbo.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin


Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.


Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ang mga aktor na lumilitaw sa produksyong ito ay gumaganap sa isang hindi pangkalakal na basehan, at hindi binayaran sa anumang paraan. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.