Tagalog Subtitles | A Cappella | "Ang Resultang Nakamit ng Pagkilala sa Diyos" | Worship God in Spirit and in Truth


Isang araw,

mararamdaman mo na ang Maylalang

ay hindi na isang palaisipan,

na ang Maylalang ay hindi kailanman nagtago sa iyo,

na ang Maylalang

ay hindi kailanman ikinubli ang Kanyang mukha sa iyo,

na ang Maylalang ay hindi kailanman malayo sa iyo,

na ang Maylalang ay hindi na ang Isa na

walang tigil mong inaasam sa iyong mga kaisipan

ngunit hindi mo maaaring abutin ng iyong mga damdamin,

na Siya ay talagang at tunay na nagbabantay sa iyong kaliwa at kanan,

nagtutustos ng iyong buhay, at tumatangan ng iyong tadhana,

tumatangan ng iyong tadhana.

Wala Siya sa malayong abot-tanaw,

ni inilihim Niya ang Kanyang Sarili sa itaas sa mga ulap.

Siya mismo ay nasa iyong tabi, namamahala sa lahat ng iyo,

Siya ay lahat ng bagay na tinataglay mo, at Siya ang tanging bagay na taglay mo.

Pinahihintulutan ka ng gayong Diyos na ibigin Siya mula sa puso,

kumapit sa Kanya, hawakan Siya, hangaan Siya,

matakot na mawala Siya,

at hindi na handang talikdan Siya, suwayin Siya kailan man,

o iwasan Siya o ilayo Siya.

Ang gusto mo lamang ay kalingain Siya, sumunod sa Kanya,

gantihan ang lahat ng mga ibinibigay Niya sa iyo,

at sumuko sa Kanyang dominyon.

Hindi ka na tumatangging gabayan,

tustusan, bantayan, at ingatan Niya,

hindi na tumatanggi kung ano ang inuutos at iniaatas Niya sa iyo.

kung ano ang inuutos at iniaatas Niya sa iyo.

Ang gusto mo lamang ay sumunod sa Kanya,

lumakad na kasabay Niya sa Kanyang kaliwa o kanan,

ay sumunod sa Kanya, lumakad na kasabay Niya sa Kanyang kaliwa o kanan,

ang gusto mo lamang ay tanggapin Siya

bilang iyong nag-iisa at natatanging Panginoon,

ang gusto mo lamang ay tanggapin Siya

bilang iyong nag-iisa at natatanging Panginoon,

nag-iisa at tanging Diyos.

Hindi ka na tumatangging gabayan,

Hindi ka na

Hindi ka na

Hindi ka na

tumatangging gabayan, tustusan, bantayan, at ingatan Niya,

Hindi ka na tumatanggi

Hindi ka na tumatanggi

Hindi ka na tumatanggi

Hindi ka na tumatanggi

kung ano ang inuutos at iniaatas Niya sa iyo,

kung ano ang inuutos at iniaatas Niya sa iyo.

"Ang gusto mo lamang ay sumunod sa Kanya,

lumakad na kasabay Niya sa Kanyang kaliwa o kanan, "

ay sumunod sa Kanya, lumakad na kasabay Niya sa Kanyang kaliwa o kanan,

ang gusto mo lamang ay tanggapin Siya

bilang iyong nag-iisa at natatanging Panginoon,

ang gusto mo lamang ay tanggapin Siya

bilang iyong nag-iisa at natatanging Panginoon,

nag-iisa at tanging Diyos.

Ang gusto mo lamang ay sumunod sa Kanya,

lumakad na kasabay Niya sa Kanyang kaliwa o kanan,

ay sumunod sa Kanya, lumakad na kasabay Niya sa Kanyang kaliwa o kanan,

ang gusto mo lamang ay tanggapin Siya

bilang iyong nag-iisa at natatanging Panginoon,

bilang iyong nag-iisa at natatanging Panginoon, nag-iisa at tanging Diyos.

iyong nag-iisa at tanging Diyos.

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao


Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.


Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ang mga aktor na lumilitaw sa produksyong ito ay gumaganap sa isang hindi pangkalakal na basehan, at hindi binayaran sa anumang paraan. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.