Himno ng Karanasan ng Kristiyano | "Ang Langit Dito'y Bughaw na Bughaw" (Tagalog Subtitles)

I

Ay … Narito ang 'sang langit,

Oh .... Isang langit na talagang ibang-iba!


Isang marikit na halimuyak ang pumupuspos sa buong lupain,

at hangi'y malinis.

Nagkatawang-tao ang Makapangyarihang Diyos

at nabubuhay kapiling natin,

Nagpapahayag ng katotohanan

at sinisimulan ang paghatol ng mga huling araw.

Inilantad ng mga salita ng Diyos

ang katotohanan ng ating kasamaan,

nalinis tayo at naperpekto

ng bawat uri ng pagsubok at pagdadalisay.

Magpaalam na tayo sa masama nating buhay

at baguhin ang dating itsura para sa bagong mukha.


Kumikilos tayo at nagsasalita nang may prinsipyo

at hinahayaang maghari ang mga salita ng Diyos.

Ang apoy ng ating pagmamahal sa Diyos

ay nag-aalab sa ating mga puso.

Ipinalalaganap natin ang mga salitang Diyos,

sumasaksi para sa Kanya,

at ibinabahagi ang ebanghelyo ng kaharian.

Iniaalay natin ang buo nating pagkatao

para mapaligaya ang Diyos,

at handa tayong harapin ang anumang pasakit.

Salamat sa Makapangyarihang Diyos

para sa pagbabago ng kapalaran natin.

Nabubuhay tayo ng bagong buhay

at sinasalubong ang isang bagong bukas!


II

Kapag magkakasama ang mga kapatid,

mababakas ang kaligayahan sa kanilang mga mukha,

Binabasa natin ang mga salita Niya

at ibinabahagi ang katotohanan,

pinagsama tayo sa pag-ibig ng Diyos.

Mga tapat na tao tayo, dalisay at bukas,

walang pagtatangi sa pag-itan natin.

Nabubuhay tayo sa katotohanan, nagmamahalan,

natututo sa lakas ng bawat isa

at tinatama ang ating mga pagkukulang.

Sa isang kaisipan tinutupad natin ang ating tungkulin,

at inaalay natin ang ating katapatan.

Sa landas patungo sa kaharian,

ginagabayan tayo ng mga salita ng Diyos

lampas ng mga problema at paghihirap.

Ibinubunyag ng mga salita ng Diyos ang Kanyang kadakilaan,

nananakop ang mga iyon

at lumilikha ng isang grupo ng mananagumpay.

Nagbalik sa Diyos

ang mga taong pinili Niya mula sa lahat ng bansa.


Sama-samang nabubuhay ang mga tao kapiling ang Diyos

at sinasamba Siya kailanman.

Isinasakatuparan sa lupa ang kalooban ng Diyos,

nagpakita ang kaharian ni Cristo.

Nahayag ang kabutihan at kabanalan ng Diyos,

napanibago ang langit at lupa.

Natatakot sa Diyos ang mga tao ng kaharian

at iniiwasan ang masama,

at nabubuhay sila sa liwanag.

Sama-samang nabubuhay ang mga tao kapiling ang Diyos

at sinasamba Siya kailanman.

Isinasakatuparan sa lupa ang kalooban ng Diyos,

nagpakita ang kaharian ni Cristo.

Nahayag ang kabutihan at kabanalan ng Diyos,

napanibago ang langit at lupa.

Natatakot sa Diyos ang mga tao ng kaharian

at iniiwasan ang masama,

at nabubuhay sila sa liwanag.

Ah, hey... Narito ang 'sang langit,

Oh, Oh, Oh... Isang langit na talagang ibang-iba!

mula sa Sundan ang Cordero at Umawit ng mga Bagong Awitin


Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. alagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.


Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ang mga aktor na lumilitaw sa produksyong ito ay gumaganap sa isang hindi pangkalakal na basehan, at hindi binayaran sa anumang paraan. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.