Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Tagalog Praise Song | "Awit ng Taos-pusong Pagkapit" | Lord, You Are My God

Serye ng mga Music Video 1226  2017-06-12

Tagalog Praise Song | "Awit ng Taos-pusong Pagkapit" | Lord, You Are My God

I

Narito ang Isa, S'ya ay D'yos sa katawang-tao.

Wika't gawa N'ya, lahat katotohanan.

Dunong N'ya at pagkamat'wid ay aking mahal.

Nakita't nakamtan ko S'ya kaya ako'y mapalad.

Narito ang Isa, S'ya ay D'yos sa katawang-tao.

Wika't gawa N'ya, lahat katotohanan.

Dunong Niya at pagkamat'wid ay aking mahal.

Nakita't nakamtan ko S'ya kaya ako ay mapalad.

Puso't pag-ibig N'ya ako'y nalupig.

Nagmadali akong sundan S'ya, ‘di na naghahanap.

S'ya'y iniibig, kaytamis, magtitiis para sa Kanya.

Di ko na Siya maaaring mawala muli, Diyos aking mahal.

II

Puso ko ay binigay sa Kanya.

Kabuuan ko'y nabubuhay para sa Kanya.

Ibigin S'ya't paglingkuran, karangalan ko.

Puso'y wala nang nais, ako'y kuntento na.

Kanyang damdamin at isipan aking iingatan.

Nais ko'y sumaya S'ya at masiyahan.

Naglilingkod ako sa bahay ng D'yos, tungkuli'y tinutupad.

Alayan Siya, hintayin at batiin Siya nang may ngiti.

Puso't pag-ibig N'ya ako'y nalupig.

Nagmadali akong sundan S'ya, ‘di na naghahanap.

S'ya'y iniibig, kaytamis, magtitiis para sa Kanya.

Siya ay kamtin at ibigin, mabuhay para sa Kanya.

Puso't pag-ibig N'ya ako'y nalupig.

Nagmadali akong sundan S'ya, ‘di na naghahanap.

S'ya'y iniibig, kaytamis, magtitiis para sa Kanya.

Siya ay kamtin at ibigin, mabuhay para sa Kanya.

Siya ay kamtin at ibigin, mabuhay para sa Kanya.

mula sa Sundan ang Kordero at Umawit ng Bagong mga Awit


Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.


Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ang mga aktor na lumilitaw sa produksyong ito ay gumaganap sa isang hindi pangkalakal na basehan, at hindi binayaran sa anumang paraan. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.