Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Awit ng Mga Mananagumpay"

Mga Video ng mga Himno 0  2020-03-13

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Awit ng Mga Mananagumpay"

I

Ang kaharia'y lumalago dito sa mundo.

Ito'y nabubuo sa tao. Lumalago sa tao. Walang puwersang sisira sa kaharian ng Diyos.

Lumalakad ang Diyos at namumuhay kasama ng Kanyang bayan.

Ang tunay na nagmamahal sa Diyos, sila'y kahanga-hangang pinagpapala!

Mapalad ang nagpapasakop sa Diyos. Sila'y mananahan sa Kanyang kaharian.

Mapalad ang kumikilala sa Diyos. Kanyang ibibigay kapangyarihan ng kaharian.

Mapalad ang naghahanap sa Kanya. Sila'y makakalaya mula kay Satanas.

Sa lahat ng tumalikod sa sarili, kayamanan ng kaharia'y tiyak makakamit.

Natanggap nyo na ba ang mga pagpapala ng Diyos, hinanap pangakong bigay ng Diyos?

Sa liwanag Nya'ng gabay, tiyak na magtatagumpay sa puwersa ng kadilima'y maliligtas.

Sa mundong nababalot ng kadiliman, 'di mawawala ang ilaw niyong gabay.

Kayo'y magiging pinuno, sa lahat ng nilikha, ang mananagumpay laban kay Satanas!

II

Natanggap niyo na ba ang mga pagpapala ng Diyos, hinanap pangakong bigay ng Diyos?

Sa liwanag Niyang gabay, tiyak na magtatagumpay sa puwersa ng kadilima'y maliligtas.

Sa mundong nababalot ng kadiliman, 'di mawawala ang ilaw niyong gabay.

Kayo'y magiging pinuno, sa lahat ng nilikha, ang mananagumpay laban kay Satanas!

Sa pagbagsak ng malaking dragon, kayo'y kapansin-pansin, at magpapatotoo sa tagumpay ng Diyos.

Sa lupain ng Sinim, magiging malakas at matatag, pagpapala ng Diyos ay manahin kapalit ng mga pagdurusa.

Makikita sa inyo ng daigdig ang kaluwalhatian ng Diyos!

Natanggap niyo na ba ang mga pagpapala ng Diyos, hinanap pangakong bigay ng Diyos?

Sa liwanag Nya'ng gabay, tiyak na magtatagumpay sa puwersa ng kadilima'y maliligtas.

Sa mundong nababalot ng kadiliman, 'di mawawala ang ilaw niyong gabay.

Kayo'y magiging pinuno, sa lahat ng nilikha, ang mananagumpay laban kay Satanas! Mananagumpay!

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.