Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Handa Akong Magpasakop sa Gawain ng Diyos"

Mga Video ng mga Himno 2084  2019-06-28

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Handa Akong Magpasakop sa Gawain ng Diyos"

I

O Diyos! Nawa'y gawin Mo ang Iyong gawain sa akin,

nawa'y gawin Mo akong perpekto at baguhin ako,

upang maaari kong sundin at malaman

ang mga kagustuhan Mo sa lahat ng bagay.

Ang Iyong dakilang pagmamahal

at kalooban ay nasa Iyong pagliligtas sa akin.

Kahit na ang tao ay lumalaban at siya ay naghihimagsik,

bagaman ang kanyang kalikasan ay pagtataksil,

ngayon ay nauunawaan ko ang Iyong kalooban

na iligtas ang sangkatauhan.

Ako'y makikipagtulungan, makikipagtulungan sa Iyo.

Nagsusumamo ako sa Iyo na tustusan ako

ayon sa aking tayog,

upang aking mauunawaan ang Iyong kalooban

kahit gaano ako nagdurusa.

Hindi ako magrerebelde o magrereklamo,

Ikaw ay aking paluluguran.

Ako'y ganap na susunod, ako'y ganap na susunod.

II

O Diyos! Sana bigyan Mo ako nang higit pang

mga kapaligiran, mga pagsubok at paghihirap,

pinapayagan ako na makita ang Iyong kamay

kapag ako'y naghihirap,

pinapahintulutan ako na makita ang Iyong mga gawa

sa gitna ng pagkabalisa.

Nagsusumamo ako sa Iyo na tustusan ako

ayon sa aking tayog,

upang aking mauunawaan ang Iyong kalooban

kahit gaano ako nagdurusa.

Hindi ako magrerebelde o magrereklamo,

Ikaw ay aking paluluguran.

Ako'y ganap na susunod, ako'y ganap na susunod.

III

Kahit na subukan Mo ako nang labis,

alam kong ang aking tayog ay maliit.

Kahit na subukan Mo ako nang labis,

alam kong ang aking tayog ay maliit.

Nagsusumamo ako sa Iyo na tustusan ako

ayon sa aking tayog,

upang aking mauunawaan ang Iyong kalooban

kahit gaano ako nagdurusa.

Hindi ako magrerebelde o magrereklamo,

Ikaw ay aking paluluguran.

Ako'y ganap na susunod, ako'y ganap na susunod.

Ako'y ganap na susunod, ako'y ganap na susunod.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

More Tagalog Church Song Videos:

Tagalog Church Song | "Tinunaw ng Pag-ibig ng Diyos ang Aking Puso" | Niligtas Ako ng Diyos

Tagalog church Song | "Sa Pamilya ng Diyos Tayo ay Nagkikita" | Mabuhay sa Pag-ibig ng Diyos

Tagalog Church Song | "Ang Kaligayahan sa Mabuting Lupain ng Canaan" | Panginoon, sinasamba kita

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messenger