Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Tagalog Christian Crosstalk - "Pagmamatyag" The CCP Uses High Tech to Violate Human Rights

Tagalog Christian Crosstalk - "Pagmamatyag" The CCP Uses High Tech to Violate Human Rights

Mula nang magkaro'n ng kapangyarihan ang CCP, palagi na nitong inaatake ang mga sumasalungat at pinahihirapan ang relihiyosong pananampalataya. Para tuluyang makontrol ang mga mamamayan ng Tsina, gumastos ng malaking halaga ang CCP para gumawa ng maraming uri ng surveillance network sa bansa, at naging lubhang matindi ang pagsubaybay sa mga Kristiyano. Ang pagsasagawa ng pagsubaybay sa telepono, sa internet, at mga surveillance camera ang nagpahintulot sa CCP para matinding arestuhin ang di-mabilang na mga Kristiyano, marami ang napilitang lumisan sa tahanan at nagpagala-gala, marami sa kanila ang ikinulong, at ang iba naman ay pinilayan o pinatay! Inilalantad ng pang-grupong crosstalk na Pagmamatyag ang pagkukunwari ng Tsina sa "kalayaan sa relihiyon" at "kalayaan sa pagsasalita", at ipinakikita nito sa iyo ang makasalanang katibayan kung paano ginagamit ng Tsina ang mga high-tech na pamamaraan para atakihin ang katuwiran at pagusigin ang relihiyosong pananampalataya.


Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.


Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ang mga aktor na lumilitaw sa produksyong ito ay gumaganap sa isang hindi pangkalakal na basehan, at hindi binayaran sa anumang paraan. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.