Tagalog Christian Movie Trailer | "Tamis sa Kahirapan"

Si Han Lu ay isang pinuno sa Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa mainland China. May isang dekada na siyang naniniwala sa Diyos at naranasan na niya ang gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Naiintindihan niya ang ilang katotohanan at alam niyang sa pamamagitan lamang ni Cirsto ng mga huling araw, ang Makapangyarihang Diyos, mapapalaya ang tao mula sa kasalanan at magkakaroon ng magandang buhay. Tinalikuran niya ang lahat para manalig sa Makapangyarihang Diyos, at kung saan-saan siya pumunta at pinatotohanan ang pagpapakita at gawain ng Diyos sa mga huling araw. Ganunpaman, sa Tsina kung saan naghahari ang CCP na isang ateistang partidong pampulitika, ay walang anumang kalayaan sa relihiyon. Naglabas ang gobyerno ng CCP ng mga sikretong dokumento na ganap na nagbabawal sa lahat ng bahay-iglesia, at walang-awa nilang hinuli at pinahirapan ang mga Kristiyano. Minanmanan at pinaghahanap si Han Lu at ang iba pa ng mga pulis ng CCP, na nauwi sa pagkakahuli nila. Walang-awang pinahirapan si Han Lu ng mga pulis ng CCP para nakawin ang yaman ng iglesia at mahuli ang marami pang lider ng iglesia, at gumamit din sila ng mga tsismis at kasinungalingan para lasunin ang utak n’ya, ginamit nila ang kanyang pamilya para subukan siyang pilitin, at iba pang kasuklam-suklam na paraan para bantaan siya at subukan siyang pilitin na itanggi at ipagkanulo ang Diyos. Sa gitna ng mga sakit at kanyang panghihina, nanalig si Han Lu sa Diyos at nagdasal sa Kanya, at sa ilalim ng gabay ng salita ng Diyos, nagawa niyang makita ang mga pakana ni Satanas. Nalagpasan niya ang maraming interogasyon habang pinahihirapan at matinding pinabulaanan ang iba’t ibang tsismis at kasinungalingan ng CCP. Sa loob ng mapait na kapaligiran ng pagpapahirap ng CCP, isang maganda at nakabibinging testimonya ang nabuo.


Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. alagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.


Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ang mga aktor na lumilitaw sa produksyong ito ay gumaganap sa isang hindi pangkalakal na basehan, at hindi binayaran sa anumang paraan. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.