Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Tagalog Christian Movie Extract 5 From "Ang Aking Pinapangarap na Kaharian sa Langit": Mga Patotoo tungkol sa Pagdanas ng Paghatol sa Harapan ng Luklukan ni Cristo at Pagtanggap ng Buhay

Mga Movie Clip 872  2018-02-15
Panoorin ang Buong Pelikula

Pinasimulan ng Makapangyarihang Diyos ang gawain ng paghatol simula sa tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapahayag ng katotohanan. Ang umpisa ng paghatol sa harapan ng malaking puting luklukan ay nagsimula na. Paano natin nararanasan ang paghatol at pagkastigo ng Diyos? Anong klaseng paglilinis at pagbabago ang matatamo matapos maranasan ang paghatol at pagkastigo ng Diyos? Anong tunay na kaalaman tungkol sa Diyos ang maaaring matutuhan?

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messenger