Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Tagalog Gospel Song | "Ang Awtoridad at Kapangyarihan na Ipinapakita ng Diyos Nang Nagkatawang-tao"

Mga Video ng mga Himno 0  2020-03-13

Tagalog Gospel Song | "Ang Awtoridad at Kapangyarihan na Ipinapakita ng Diyos Nang Nagkatawang-tao"

I

Diyos ay dumating sa lupa upang katunaya'y tuparin,

katunayan ng "pagkakatawang-tao ng Salita."

Ang mga salita ng Diyos nagmumula sa katawang-tao

(di tulad Sa Lumang Tipan,

tuwirang nagsalita ang Diyos mula langit).

Lahat sila'y matutupad sa Milenyong Kaharian

upang maging katunayang nakikita ng tao,

para katupara'y tiyak na makita ng lahat.

Ito ang kahulugan ng pagkakatawang-tao ng Diyos.

Naganap ang gawain ng Espiritu

sa pamamagitan ng katawang-tao at salita.

Ito ang kahulugan ng "Salitang nagkatawang-tao,

ang pagpapakita ng Salita sa katawang-tao."

II

Diyos lang makakapagwika sa isip ng Espiritu,

at Diyos lang sa katawang-tao ang makakapagwika

sa ngalan ng Espiritu.

Salita ng Diyos ay nagpapakita sa nagkatawang-taong Diyos.

Bawa't isa'y magagabayan nito

at lahat ay namumuhay sa hangganan nito.

Kaunawaa'y makakamit sa pagbigkas na ito;

liban sa pagbigkas na 'to walang sinumang

makakapangarap na makatanggap

ng pagbigkas mula langit.

Ito ang ipinakitang awtoridad ng Diyos sa pagkakatawang-tao,

upang bawat tao'y makumbinsi,

upang bawat tao'y makumbinsi.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.