Balik sa pamilya ng D'yos, sabik, masaya.

Kamay ko'y tangan ang sinta, puso'y sa Kanya.

Lambak ng Luha ma'y dinaanan, rikit ng D'yos nakita.

Pag-ibig bawa't araw lumalago, D'yos aking galak.

Nagayuma ng ganda ng D'yos, puso'y kapit sa Kanya.

D'yos 'di maibig nang sapat, awiting papuri ay apaw.

Nagayuma ng ganda ng D'yos, puso'y kapit sa Kanya.

D'yos 'di maibig nang sapat, awiting papuri ay apaw.

 

Sa pinagpalang lupang Canaan, lahat sariwa, bago,

punô ng lakas ng buhay.

Buháy na tubig mula sa praktikal na D'yos, tustos sa aking buhay.

Lasap pagpapala ng langit, 'di na maghanap, magnasa.

Napasa-pinagpalang lupang Canaan, galak walang-kapantay!

Pag-ibig ko sa D'yos dulot ay lakas.

Himig ng papuri ay abot-langit, pag-ibig sa Kanya ay sambit.

Kayganda ng sinta ko! Ganda Niya ay binihag ang puso ko.

Bango ng sinta ko, pumipigil sa paglisan.

 

Mga bituin sa langit ngumingiti sa akin, araw tumatango,

sa sikat n'ya, ula't hamog, bunga ng buhay ay hinog.

Salita ng Diyos, sagana, pistang kaytamis.

Sapát at punóng tustos ng D'yos tayo'y nasiyahan.

Canaan, mundo ng salita ng D'yos; pag-ibig Niya dulot ay walang-hanggang galak.

Canaan, mundo ng salita ng D'yos; pag-ibig Niya dulot ay walang-hanggang galak.

Bango ng mga prutas pumupuno sa hangin.

Dumito ilang araw, mamahalin ito higit sa anuman.

Kailanman 'di mo nanaising lumisan.

 

Buwang pilak kayliwanag. Buhay ko'y mabuti't masaya.

Sinisintang Isa sa puso ko, kariktan Mo'y 'di mawikà.

Kaytamis pag-ibig sa'Yo, tumatalon ako sa tuwa.

Lagi Kang nasa puso ko, habang buhay kapiling Mo.

Puso ko ay laging sabik sa'Yo; kaysayang ibigin Ka araw-araw.

O sinisinta sa puso ko! Sa'Yong lahat pag-ibig ko.

Puso'y laging sabik sa'Yo; kaysayang ibigin Ka araw-araw.

O sinisinta sa puso ko! Sa'Yong lahat pag-ibig ko.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

 

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

 

Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ang mga aktor na lumilitaw sa produksyong ito ay gumaganap sa isang hindi pangkalakal na basehan, at hindi binayaran sa anumang paraan. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messenger