Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Tagalog Christian Song | "Ang Banal na Katawang Espirituwal ng Makapangyarihang Diyos ay Nagpakita"

Mga Video ng mga Himno 0  2020-03-04

Tagalog Christian Song | "Ang Banal na Katawang Espirituwal ng Makapangyarihang Diyos ay Nagpakita"

I

Makapangyarihang Diyos

naibunyag mal'walhati N'yang katawan sa publiko.

Banal N'yang katawan nagpakita;

S'ya ay Diyos Mismo: Diyos na lubusang totoo.

Mundo'y nagbagong lahat, gayundin ang katawang-tao.

S'ya'y nagbagong-anyo upang maging persona ng Diyos,

may ginintuang korona sa ulo,

puting balabal sa katawan N'ya,

ginintuang sinturon sa dibdib N'ya.

Lahat ng bagay sa mundo'y tuntungan N'ya,

parang liyab ng apoy ang mga mata N'ya,

magkabilang-talim na tabak tangay N'ya,

pitong bit'win sa kanang kamay N'ya.

Daan ng kaharia'y walang-hanggana't maliwanag,

l'walhati ng Diyos tumataas, sumisikat.

Mga bundok nagsasaya't katubiga'y nagbubunyi;

araw, b'wan, mga bit'win lahat umiikot,

nakapilang maayos sa tanging totoong Diyos,

na tumupad sa anim-na-libong-taong planong pamamahala,

at nagbabalik nang matagumpay!

II

Bawa't isa'y sumasayaw, lumulundag sa tuwa,

pumapalakpak sa Diyos.

Ang totoong Makapangyarihang Diyos!

Sa mal'wal'hating trono N'ya'y nakaluklok!

Kaya tayo'y magsiawit ng papuri sa Banal Niyang ngalan!

Watawat ng tagumpay ng Makapangyarihan nakataas na matayog

maringal sa Bundok Sion!

Mga bansa'y nagsasaya, mga bayan saanman

nag-aawitang malakas at malinaw!

Bundok Sion nagbubunyi, l'walhati ng Diyos nangingibabaw!

Di ko kailanman pinangarap S'ya'y makatagpo,

nguni't ngayo'y nakamtan.

Kaharap S'ya araw-araw,

kinakausap ko't nilalantad puso ko sa Kanya.

Sa Kanya galing pagkain ko't inumin, tustos N'ya lahat ng bagay.

Buhay, salita't gawa, at aking isipan,

L'walhati N'ya'y sumisikat habang nangunguna sa paghakbang.

Kung alinmang puso susuway, paghatol ay agad na nariyan.

III

Kumakai't namumuhay kasama ng Diyos;

nasis'yahang naglalakad, Diyos ko'y kaagapay.

Tanggap l'walhati N'ya't pagpapala,

naghaharing kasama N'ya sa Kanyang kaharian.

Kaysaya-saya! At kaytamis-tamis!

Kaharap bawa't araw, S'ya'y nangungusap sa amin.

Kausap namin S'ya, naliliwanagan araw-araw,

at may bagong nakikita bawa't bagong araw.

Buksan mga mata n'yong espirituwal,

hayag mga hiwagang espirituwal ng Diyos!

Pamumuhay ng banal ay malaya.

Halina, h'wag pigilan inyong mga paa.

Sumulong nang sumulong nang mauna,

kamangha-manghang dalisay na buhay nasa unahan.

Di sapat ang tumikim lamang, manatiling tumatakbo sa Diyos.

Lahat-nakapaloob at masagana,

lahat nating kulang nasa kamay N'ya.

Magtulungang masigasig, pumasok sa Kanya, at buhay ay maiiba.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin


Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.