Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Kabuluhan ng Pagpapakita ng Diyos"

Mga Video ng mga Himno 98  2020-02-08

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Kabuluhan ng Pagpapakita ng Diyos"

I

Ang pagpapakita ng Diyos ay nangangahulugang

Siya'y gumagawa sa lupa sa Kanyang sarili.

Taglay ang Kanyang pagkakilanlan, disposisyon at sa sarili Niyang paraan,

sa tao Siya’y bumaba upang simulan at tapusin ang isang kapanahunan.

Ang pagpapakita Niya’y di larawan o tanda at hindi ito seremonya.

Hindi ito himala o dakilang pangitain.

Hindi ito prosesong pangrelihiyon.

Ito’y tunay, nahahawakan at nakikita, mahahawakan at matutunghayan.

Ang pagpapakita Niya’y di para sa pagsunod sa isang proseso,

o para sa isang panandaliang gawain.

Sa halip ito’y para sa isang yugto ng pamamahala ng Diyos.

II

Ang pagpapakita ng Diyos ay laging makahulugan,

at laging kaugnay sa Kanyang plano, sa Kanyang planong pamamahala.

Ang "pagpapakitang" ito'y ganap na hindi pareho

tulad ng “pagpapakita” ng Diyos na pinangungunahan ang tao,

ginagabayan ang tao, binibigyan ng liwanag.

Gumagawa ang Diyos pag Siya'y nagpapakita.

Ang gawaing ito'y iba sa ibang kapanahunan,

hindi maisip ng tao, kailanman ay hindi naranasan.

Gawaing nagsisimula at nagwawakas ng kapanahunan,

gawaing para sa kaligtasan ng sangkatauhan.

Ang gawaing magdadala sa tao sa bagong kapanahunan.

Ang kabuluhan ng pagpapakita ng Diyos.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messenger