Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Tagalog Christian Movie Extract 4 From "Napakagandang Tinig": Talaga bang Pases sa Kaharian ng Langit ang Kapatawaran ng Ating mga Kasalanan?

Mga Movie Clip 893  2018-08-21
Panoorin ang Buong Pelikula

Maraming tao sa relihiyon ang nag-iisip na inamin na nila ang kanilang mga kasalanan at pinagsisihan na ang mga ito matapos manalig sa Panginoon, kaya natubos na sila, at naligtas sa pamamagitan ng biyaya. Pagdating ng Panginoon, direkta Niya silang iaangat sa kaharian ng langit, at marahil ay hindi na Niya gagawin ang pagliligtas. Tumutugma ba ang pananaw na ito sa realidad ng gawain ng Diyos? Ipapakita sa iyo ng video na ito ang kasagutan.

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messenger