Christian Worship Music Video | "Panahon"

Isang malungkot na kaluluwa ang naglakbay mula sa malayo,

sinusuri ang bukas, hinahanap ang lumipas,

masipag na gumagawa, at naghahangad ng isang pangarap,

masipag na gumagawa, at naghahangad ng isang pangarap.

Hindi alam kung saan nagmumula o pumupunta,

isinilang sa luha at naglalaho sa pighati,

isinilang sa luha at naglalaho sa pighati.

Kahit tinatapak-tapakan, ito ay kumakapit pa rin.

Pagdating Mo'y tinatapos inaanod na hirap na buhay.

Nakakita ako ng pag-asa, at sinasalubong nagbubukang-liwayway.

Tumingin ako sa malabong distansya, nasulyapan ko ang Iyong hugis.

Iyon ang ningning, ang ningning ng Iyong mukha.

Kahapon, napadpad sa banyagang lupa,

nguni't ngayon natagpuan ko na ang aking daan pauwi sa bahay.

Tadtad ng mga sugat, hindi tulad ng tao,

itinatangis ko na ang buhay ay isang panaginip.

Ang Iyong pagdating ay tumatapos sa namimighating inaanod na buhay.

Hindi na naliligaw. Hindi na pagala-gala.

Ngayon ay nasa loob na ako ng aking bahay.

Ngayon nakikita ko na ang Iyong puting damit.

Iyon ang ningning, ang ningning ng Iyong mukha.

Ang Iyong pagdating ay tumatapos sa namimighating inaanod na buhay.

Hindi na naliligaw. Hindi na pagala-gala.

Ngayon ay nasa loob na ako ng aking bahay.

Ngayon nakikita ko na ang Iyong puting damit.

Iyon ang ningning, ang ningning ng Iyong mukha.

Maraming mga siklo ng muling pagsilang, kayraming mga taon ng paghihintay,

ngayon ay dumating na ang Makapangyarihan.

Daa'y nasumpungan ng kaluluwang malumbay, at di na malungkot.

Isang panaginip ng isang libong taon.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.