Narito tayo ngayon sa huling yugto ng mga huling araw at natupad na lahat ng hula hinggil sa pagbabalik ng Panginoon. Natatakot na malinlang ng mga huwad na Cristo, maraming tao ang nagsara ng kanilang mga pinto at nagkulong. Kahit may marinig silang nagpapatotoo na nagbalik na ang Panginoon, hindi sila lumalabas at naghahanap o nagsisiyasat, at higit pa riyan, naniniwala sila na anumang pangangaral na nagsasabing nagbalik na sa katawang-tao ang Panginoon ay hindi totoo at nanlilinlang. Paano natin pag-iibahin ang tunay na Cristo at mga huwad na Cristo, at sasalubungin ang pagbabalik ng Panginoon? Tuklasin ang kasagutan sa video na ito.

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messenger