Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Tunay na Kahulugan ng Pananampalataya sa Diyos

Mga Video ng mga Himno 1743  2018-02-15

I

Maraming tao'ng naniniwala,

ngunit kaunti lang ang nakakaunawa sa pananampalataya sa Diyos,

paano ba sasabayan ang pintig ng Kanyang puso.

Maraming may alam sa mga salitang "Diyos" at "gawain ng Diyos,"

ngunit di Siya kilala at ang mga gawain Niya.

Kaya pananalig nila'y bulag.

Sila'y di seryoso dito dahil ito'y kakaiba.

Kaya kapos sila sa mga hinihingi ng Diyos.

Kung di mo kilala ang Diyos at gawain N'ya,

angkop ka bang gamitin N'ya?

Matutupad mo ba ang hangad ng Diyos?


II

Di sapat ang paniniwalang umiiral ang Diyos.

Napakasimple at relihiyoso n'yan.

Iba sa tunay na pananalig sa Kanya.

Tunay na pananalig sa Diyos ay pagranas sa

mga gawa't salita Niya

batay sa pananalig na nangingibabaw Siya sa lahat.

Para makakalaya sila sa tiwaling disposisyon

at matupad mga hangarin ng Diyos at Siya'y makilala.

'Yan ang daan tungo sa tunay na pananalig sa Diyos.


III

Maraming nag-aakalang paniniwala'y simple't mababaw.

Ganyang paniniwala'y walang saysay. Pa'nong malulugod ang Diyos?

Sila'y nasa maling landas.

Silang naniniwala sa mga sulat,

hungkag na aral ay di pa rin alam

pananalig nila'y di tunay, di kalulugdan ng D'yos.

Samo pa rin nila'y biyaya't kapayapaan.

Pananalig ba'y paghingi lang ng biyaya't kapayapaan?

Matutupad ba'ng nais Niya,

kung Siya'y nilalabanan mo pa rin, at di kinikilala?


IV

Di sapat ang paniniwalang umiiral ang Diyos.

Napakasimple at relihiyoso n'yan.

Iba sa tunay na pananalig sa Kanya.

Tunay na pananalig sa Diyos ay pagranas sa

mga gawa't salita Niya

batay sa pananalig na nangingibabaw Siya sa lahat.

Para makakalaya sila sa tiwaling disposisyon

at matupad mga hangarin ng Diyos at Siya'y makilala.

'Yan ang daan tungo sa tunay na pananalig sa Diyos.

'Yan ang landas sa tunay na pananalig sa Kanya.

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao


Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.


Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ang mga aktor na lumilitaw sa produksyong ito ay gumaganap sa isang hindi pangkalakal na basehan, at hindi binayaran sa anumang paraan. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.