Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Tagalog Christian Song 2020 | "Dalanging Tunay"

Mga Video ng mga Himno 63  2020-01-17

Tagalog Christian Song 2020 | "Dalanging Tunay"

I

Ang dalanging tunay ay mula sa puso.

Ito ay batay sa kalooban at salita ng Diyos.

Pakiramdam mo'y napakalapit mo sa Kanya,

at tila Siya ay kaharap mo.

Ibig sabihin nito'y marami kang masasabi sa Diyos,

puso mo'y umaalab na parang araw,

ika'y napupukaw ng kariktan ng Diyos,

ang mga nakakarinig ay naluluguran.

Ang dalanging tunay ay magdadala ng kapayapaa't kagalakan,

ang pagmamahal sa Diyos ay palakas ng palakas,

ang halaga ng pag-ibig na iyon ay madarama;

at lahat ito'y magiging patunay na dalangin mo'y tunay.

II

Ang dalanging tunay ay walang pormalidad

at di lang pagbibigkas.

Ito ay hindi panggagaya ng iba.

Sambitin mo ang nasa iyong puso at nang pukawin ka ng Diyos.

Upang maging mabisa ang mga dalangin mo,

salita ng Diyos ay dapat mong basahin.

Makikita lamang ang kaliwanagan

kung salita Niya'y batayan ng dalangin.

III

Dalanging tunay ay napapakita ng pusong

nagnanais ng nais ng Diyos,

kagustuhang ito'y mangyari, at pagkamuhi sa mga ayaw Niya.

At batay sa alam mo,

malinaw lahat ang katotohanang sinasabi ng Diyos,

may matibay na pananampalataya

at paraan upang ito’y isabuhay.

Ito lamang ang dalanging tunay.

Oo, ito lamang ang dalanging tunay.

Ang dalanging tunay ay magdadalang kapayapaa't kagalakan,

ang pagmamahal sa Diyos ay palakas ng palakas,

ang halaga ng pag-ibig na iyon ay madarama;

at lahat ito'y magiging patunay na dalangin mo'y tunay.

Oo, ang mga dalangin mo ay tunay.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.