Tagalog Christian Movie Extract 5 From "Kumawala sa Bitag": Paano Inililigtas ng Diyos ang Tao mula sa Impluwensya ni Satanas

Mga Movie Clip 997  2018-11-01
Panoorin ang Buong Pelikula

Sumailalim sa Paghatol sa mga Huling Araw at Kumawala sa Bitag ni Satanas (5/7) | Clip ng Pelikulang | "Kumawala sa Bitag"

Sabi sa Biblia, "Sapagka't dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Dios" (1 Pedro 4:17). Sa mga huling araw, ipinapahayag ng Makapangyarihang Diyos ang lahat ng katotohanang nagpapadalisay at nagliligtas sa tao at ipinapakita sa atin ang Kanyang matuwid, dakila at di-masusuway na disposisyon. Hinahatulan ng Diyos ang tao sa mga huling araw para iligtas ang tao at makaalpas sila sa impluwensya ni Satanas at tunay na makabalik sa Diyos. Malinaw na nauunawaan ng lahat ng taong hinirang ng Diyos na tumatanggap sa gawain ng paghatol ng Makapangyarihang Diyos ang tunay na katotohanan na ang paglilingkod ng mga pastor at elder sa Diyos ay totoong sumusuway sa Diyos, malinaw na nakikita ang kanilang pagka-ipokrito at pagkamuhi sa katotohanan at sa gayo'y hindi sila nalilito at nakokontrol ng mga pastor at elder at tunay na nakakabalik sa harapan ng Diyos. Sa pakikinig sa mga patotoo ng mga taong hinirang ng Diyos tungkol sa kanilang mga karanasan sa paghatol sa harap ng luklukan ni Cristo, mauunawaan mo ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw.


Rekomendasyon:

Tagalog Christian Movie | "Kumawala sa Bitag"


Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.


Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ang mga aktor na lumilitaw sa produksyong ito ay gumaganap sa isang hindi pangkalakal na basehan, at hindi binayaran sa anumang paraan. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.