Tagalog Praise and Worship Song | "Ang Sansinukob at Kalawakan Nagpupuri sa D'yos" | Chinese Drumming

 

Ay ... mga awiting kayrami, mga sayaw kay ganda;

sansinukob at dulo ng lupa, naging kumukulong dagat.

Ay ... langit ay bago, lupa ay bago.

Sansinukob nagpupuri; tayo'y sumisigaw, tumatalon sa tuwà.

Bundok sama-sama, tubig sama-sama, kapatiran puso sa puso.

D'yos ating pinupuring walang-humpay. Mga nilalang iniibig ang D'yos,

buong-galak sa trono N'ya, sasambang sama-sama.

D'yos sa Sion 'binunyag sa sansinukob Kanyang kabanalan at pagkamatwid.

Bayan ng D'yos nakangiti sa tuwa, nagpupuri sa D'yos walang-humpay.

Papuri Diyos, papuri Diyos!

Aleluya! Papuri Diyos, papuri Diyos!

 

Upang ibigin S'ya, pusong tapat, dapat ialay.

Awit at sayaw papuri sa Makapangyarihang D'yos.

Tinig na nagpupuri'y abot-langit.

Tayong lalaki't babae, matanda't bata, sama-sama.

Alay mo'y mga awit, sa aki'y mga sayaw, umawit ka, 'ko'y iindak.

D'yablo'y napahiya— malaking pulang dragon; naluwalhati ang makapangyarihang tunay na D'yos.

Ating nakita sa gawa N'ya, matwid N'yang disposisyon.

Makapangyarihang D'yos ay matwid. Bayan N'ya'y nakita maluwalhating mukha N'ya.

Hangarin nating lahat maibig S'ya't masiyahan, sa Kanya'y tapat kailanman.

Papuri Diyos, papuri Diyos!

Aleluya! Papuri Diyos, papuri Diyos!

Darating! Papuri Diyos!

Darating! Papuri Diyos!

Darating!

 

Mga bundok nagbubunyi, mga tubig tumatawa,

Mga bansa't tao tumatawang masaya. Kaybagong anyô!

Ang bagong langit, bagong lupa at bagong kaharian!

Ating sinasayaw at kinakanta bagong mga awit para sa D'yos; kaysaya!

Pinakamagandang awit, pinakamagandang sayaw, sa D'yos inialay.

Isang pusong taós, isang pusong tunay, sa D'yos inialay.

Lahat ng mga baya't bagay, pupurihin S'yang walang-humpay. Ay!

O! kayluwalhati ng Sion!

Tahanan ng D'yos, baga sa liwanag. Luwalhati'y nagniningning sa buong sansinukob.

Makapangyarihang D'yos may ngiti, sa trono'y nagmamasid sa bagong anyô ng sansinukob. Uy!

mula sa Sundan ang Kordero at Umawit ng Bagong mga Awit

 

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

 

Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ang mga aktor na lumilitaw sa produksyong ito ay gumaganap sa isang hindi pangkalakal na basehan, at hindi binayaran sa anumang paraan. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.