Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

"Tamis sa Kahirapan" - Bakit Hindi Pinahihintulutan ng CCP ang mga Kristiyano na Tahakin ang Tamang Landas ng Buhay? (Clip 3/6)

Panoorin ang Buong Pelikula

Tagalog Christian Movie 2018 | "Tamis sa Kahirapan" - Bakit Hindi Pinahihintulutan ng CCP ang mga Kristiyano na Tahakin ang Tamang Landas ng Buhay? (Clip 3/6)

Walang-awang inuusig at inaatake ng Partido Komunista ng Tsina ang pananampalataya ng relihiyon. Walang pakundangan nilang ikinukulong at pinahihirapan ang mga Krsitiyano. Pinapayagan lamang nila ang mga tao na sumunod sa Partido Komunista. Hindi nila pinapayagan ang mga tao na manalig sa Diyos at sumunod sa Kanya habang tinatahak nila ang tamang landas ng buhay. Ano kaya ang kahihinatnan sa huli ng Partido Komunista ng Tsina? Sa ilalim ng walang-awang pagmamalupit, paghuli at pagpapahirap ng Partido Komunista ng Tsina, hindi pa rin tumigil ang mga Kristiyano sa pananalig sa Diyos, sa pagpapalaganap ng ebanghelyo at sa pagpapatotoo sa Kanya. Ano kaya ang dahilan? Sa video na ito, ilalantad ng napakagandang debate sa pag-itan ng isang Kristiyano at ng mga opisiyal ng Partido Komunista ng Tsina ang dalawang magkaibang landas na ito na nagdadala sa dalawang magkaibang katapusan sa ating mga buhay.


Rekomendasyon:

Christian Full Movie | “Tamis sa Kahirapan” An Amazing Christian Testimony


Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.


Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ang mga aktor na lumilitaw sa produksyong ito ay gumaganap sa isang hindi pangkalakal na basehan, at hindi binayaran sa anumang paraan. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.