Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Tagalog Praise and Worship Songs With Lyrics|"Magsasaya't Magpupuri sa Diyos ang Buong Daigdig"

Mga Video ng mga Himno 1625  2019-06-01

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Magsasaya't Magpupuri sa Diyos ang Buong Daigdig"

I

Ang tanging tunay na Diyos

na nangangasiwa sa lahat ng bagay sa sansinukob

—ang Cristong makapangyarihan sa lahat!

Saksi ito ng Banal na Espiritu.

Gumagawa Siya upang magpatotoo sa lahat ng dako.

Nang walang magdududa. Ang Haring matagumpay,

Makapangyarihang Diyos, ay nanaig sa buong mundo.

Napagtagumpayan Niya ang kasalanan

at natupad ang pagtubos.

Purihin ang matagumpay na Hari ng sansinukob.

Magsasaya ang buong daigdig!

Makapangyarihang Diyos, karapat-dapat sa papuri!

Suma'Yo ang kaluwalhatia't kapangyarihan,

dakilang Hari ng sansinukob!

II

Ang tanging tunay na Diyos

na nangangasiwa sa lahat ng bagay sa sansinukob

—ang Cristong makapangyarihan sa lahat!

Saksi ito ng Banal na Espiritu.

Gumagawa Siya upang magpatotoo sa lahat ng dako.

Nililigtas N'ya tayo, kahit masama tayo.

Ginagawa N'ya tayong ganap upang isakatuparan kalooban N'ya.

Naghahari S'ya sa buong daigdig at binabawi 'to kay Satanas

at tinutugis si Satanas tungo sa walang hanggang hukay.

Magsasaya ang buong daigdig!

Makapangyarihang Diyos, karapat-dapat sa papuri!

Suma'Yo ang kaluwalhatia't kapangyarihan,

dakilang Hari ng sansinukob!

III

Hinahatulan N'ya ang daigdig.

Walang makakatakas sa mga kamay N'ya.

Naghahari S'ya'ng Hari kailanman.

Magsasaya ang buong daigdig!

Makapangyarihang Diyos, karapat-dapat sa papuri!

Suma'Yo ang kaluwalhatia't kapangyarihan,

dakilang Hari ng sansinukob!

Magsasaya ang buong daigdig!

Makapangyarihang Diyos, karapat-dapat sa papuri!

Suma'Yo ang kaluwalhatia't kapangyarihan,

dakilang Hari ng sansinukob!

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin


Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at talagang hindi nilikha ng sinumang tao. Sa kasalukuyan, ang mga salita, pelikula ng ebanghelyo, himno ng papuri, at iba pa ay kumalat sa buong mundo sa pamamagitan ng network. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa natin ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita natin na nagpakita ang Diyos!


Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.