Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

"Mapanganib Ang Landas Papunta sa Kaharian Ng Langit" - Bakit Sinusuway ng Tao ang Diyos? (Clip 4/6)

Panoorin ang Buong Pelikula

Best Christian Full Movie HD | "Mapanganib Ang Landas Papunta sa Kaharian Ng Langit" - Bakit Sinusuway ng Tao ang Diyos? (Clip 4/6)

Dalawang libong taon na ang nakararaan, nang magkatawang-tao ang Diyos bilang Panginoong Jesus at makihalubilo sa mga tao para tubusin ang sangkatauhan, hindi Siya tinanggap noong panahon ng kadiliman, at kalaunan ay ipinako Siya sa krus ng masasama at tiwaling sangkatauhan. Ipinropesiya ng Panginoong Jesus na muli Siyang paparito sa mga huling araw, na nagsasabi: "Sapagka’t gaya ng kidlat, na pagkislap buhat sa isang panig ng silong ng langit; gayon din naman ang Anak ng tao sa kaniyang kaarawan. Datapuwa’t kailangan muna siyang magbata ng maraming bagay at itakuwil ng lahing ito" (Lucas 17:24-25). Bakit "[itatakwl] ng lahing ito" ang Panginoong Jesus kapag pumarito Siyang muli sa mga huling araw? Nang magpakita ang Diyos nang dalawang beses sa katawang-tao para gawin ang Kanyang gawain bakit Siya mabangis na kinalaban at tinuligsa ng tiwaling sangkatauhan? Alam mo ba kung bakit? Ibubunyag sa iyo ng maikling pelikulang ito ang sagot.


Recommended:

Best Christian Full Movie HD | Mapanganib Ang Landas Papunta sa Kaharian Ng Langit (Tagalog dubbed)


Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.


Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ang mga aktor na lumilitaw sa produksyong ito ay gumaganap sa isang hindi pangkalakal na basehan, at hindi binayaran sa anumang paraan. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.