Ang Mga Tupa ng Diyos ay Naririnig ang Tinig ng Diyos (Mga Kinakailangan ng Bagong Mananampalataya)

Naririnig ng mga Tupa ng Diyos ang Tinig ng Diyos

Nakatala sa aklat na ito ang mga mapangitaing katotohanan ng tatlong yugto ng gawain ng Diyos, ang Kanyang mga pangalan, ang hiwaga ng Kanyang pagkakatawang-tao, at kung paano matutukoy ang tunay na daan sa mga maling daan, na babasahin at gagamitin ng mga taong tumanggap kamakailan lang sa gawain ng Diyos sa mga huling araw, at para mailatag nila ang mga pundasyon nang mabilis hangga’t maaari sa mga mapangitaing katotohanan ng gawain ng Diyos.

Ang Mga Tupa ng Diyos ay Naririnig ang Tinig ng Diyos (Mga Kinakailangan ng Bagong Mananampalataya) Ang Mga Tupa ng Diyos ay Naririnig ang Tinig ng Diyos (Mga Kinakailangan ng Bagong Mananampalataya)

Talaan ng mga Nilalaman

Kabanata 1 Ang Makapangyarihang Diyos ang Nag-iisang Tunay na Diyos na Lumikha ng Lahat ng Bagay

Kabanata 2 Ang mga Katotohanan Tungkol sa mga Pangalan ng Diyos

Kabanata 3 Ang mga Katotohanan Tungkol sa Tatlong Yugto ng Gawain ng Diyos

Kabanata 4 Ang mga Katotohanan Tungkol sa Gawain ng Diyos sa mga Huling Araw

Kabanata 5 Ang mga Katotohanan Tungkol sa Pagkakatawang-tao ng Diyos

Kabanata 6 Iba-ibang Anyo ng Pagkilala sa Pagkakaiba-iba na Dapat Mong Taglayin sa Iyong Pananalig sa Diyos

Kabanata 7 Iba pang mga Aspeto ng mga Katotohanan na Dapat Mong Maunawaan sa Iyong Pananalig sa Diyos

Kabanata 8 Ang mga Katapusan para sa Iba’t Ibang Uri ng Tao at ang Pangako ng Diyos sa Tao

I-download